Logo
PA-Website_FullScreenMedia2.png

FREENOW Public Affairs

Zespół FREENOW odpowiadający za kwestie Public Affairs, aktywnie bierze udział w kształtowaniu polityki. Stanowi to integralną część demokratycznych procesów i legalnej działalności, ponieważ umożliwia reprezentację różnych interesów społecznych.

 

Jako lider na rynku usług związanych z mobilnością miejską w Europie wierzymy, że w zakresie naszych obowiązków leży uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji na terenie Unii Europejskiej. Współpracujemy również z rządzącymi w poszczególnych krajach i miastach, w których prowadzimy działalność, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów przejrzystości przez cały czas.

 

Naszą misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnych miast i zapewnianie pasażerom dostępu do bezproblemowego, skutecznego i dostępnego dla wszystkich transportu. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z najsurowszymi standardami etycznymi oraz zawierania szczerych i transparentnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i urzędnikami państwowymi.

 

Regularnie angażujemy się w życie społeczności i współpracujemy z ekspertami w branży, aby dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wiedzą w zakresie przyszłości mobilności. Współpracując, dążymy do wdrażania innowacji i pozytywnych zmian w branży, z których korzyści będą czerpać wszyscy.